Bakgrunden till Facilitation Arena

Facilitation Arena är grudad 1998 av Jan-Erik Tarpila, en IAF certifierad facilitator. Jan-Erik har verkat inom facilitering och faciliteringsforskining sedan 1995. Jan-Erik är en facilitator till själ och anda. Han har varit och grundat Finska Föreningen för Facilitatorer  och verkat som föreningens långvariga ordförande.

Våra tjänster och vårt arbetssätt

Vi hjälper er organisera möten som har betydelse, möten som har inflytande på det som ni bryr om. Med andra ord, vi verkställer och handleder grupper i utvecklings- och lärprocesser. Det kan röra sig om allt från några timmars möten till flera dagars arbetskonferenser. Vi sträcker oftast utvecklingsprocesserna över flera månader och arbetet består av en blanding av olika arbetsformer anpassade till situationen. Faciliteringen och utbildningarna vi utför bygger på ett praktiskt och akademiskt förankrat synsätt på vad som får människor att fungera tillsammans.

Möten som vi faciliterar

  • Erfarenhetsutbyte och växelverkande utbildningsprocesser
  • Nätverksbyggande och övriga gruppsammanträdanden
  • Strategi-, projekt- och övrig verksamhetsplanering
  • Affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling
  • Produkt och service innovations prosesser
  • Konflikthantering och problem resolution
  • Utmaningar som kräver handling omedelbart
  • Projektstart och övrig ”kick off” med verksamhetsfokus

Jag ser fram emot att få höra från dig

Jan-Erik Tarpila
jan-erik@tarpila.com
Phone: +358 40 514 2335

Skype: tsoobi
Messenger: jan-erik@tarpila.com
Hemsida: www.tarpila.com