Piirityöskentely – Circle Work

Mikä muuttuu kun siirrymme piiriin? Mitä sisimmässäsi tapahtuu kun astut piiriin? Näennäisesti pieni muutos voi merkittävästi muuttaa vuorovaikutustamme sekä sitä miten koemme itsemme osana ryhmää ja prosessia.

Piirin voima

Piirissä on läsnäolevaan vuorovaikutukseen virittävää taikaa. Piirissä on helppo nähdä muut ja tulla nähdyksi. Suuri osa viestinnästämme on sanatonta. Piiri tukee kokonaisvaltaista vuorovaikutusta tasa-arvoisesti ja toisia kunniottavasti. Piirissä vaikuttuminen ja vaikut¬taminen tapahtuvat luontevasti. Vastavuoroisuus on rakentavan vuorovaikutuksen lähtökohta.

”Olkoon piiri opettajasi ja kukoistuksesi kehto!”

Piiri-wosonoskirkkojpg

Olemassa olevan näkeminen

Piirityöskentelyssä ei ole mitään uutta tai sellaista mitä emme osaisi. Kyse on vain siitä, että olemme unohtaneet miten kuunnella ja olla läsnä luonnollisessa toisiamme kunnioittavassa vuorovaikutuksessa. Ihmiset ovat vuosituhansia kulttuurista riippumatta kokoontuneet piiriin käymään merkityksellisiä keskusteluja. Piiri on useimmissa kulttuureissa ollut päätöksenteon, yhdessä ajattelun, tarinaoppimisen ja yhdessäolon perusta. Piiri on ihmisille luonnollinen tapa itseorganisoitua kun käydään merkityksellisiä keskusteluja.

Organisoimisesta organisoitumiseen

Kun kokoonnumme jakamaan tarinoita, tiedostamatta järjestäydymme siten, että kaikki näkevät toisensa. Jos ryhmä ihmisiä asetetaan huoneeseen jossa ei ole muuta kuin tuoleja, ihmiset järjestävät tuolit piireihin ennemmin kuin luokkamuotoon. Työpaikoilla rakenteet ja kulttuuri ohjaavat meitä toimimaan toisin, josta johtuen olemme vieraantuneet piirityöskentelyn perusteista. Kun vapautamme rakenteita, vähennämme kontrollia ja luovumme tarpeesta organisoida, mahdollistamme luonnollisen organisoitumisen. Merkityksellisiä keskusteluja käydessämme huomaamme organisoituvamme luonnostaan piireihin.

Kolme työmuotoa

Piirityöskentelyssä on kolme työmuotoa: hiljaisuus, puhuvan esineen rituaali ja avoin keskustelu. Mikään näistä ei ole yksinään riittävä, mutta yhdessä nämä mahdollistavat rikastavan vuorovaikutuksen.

1. Hiljaisuus, reflektointi ja sanaton viestintä ovat oleellisia osia piirityös¬kentelyä. Hyvään keskusteluun kuuluu turvallinen ajattelulle ja läsnäololle tilaa antava hiljaisuus. Hiljaisuus antaa aikaa reflektiolle sekä tunteiden ja tuntemusten aistimiselle. Hiljentymi¬nen voi auttaa käsittelemään vaikeita kysymyksiä tai auttaa eksynyttä ryhmää näkemään unohtuneen tarkoituksen uudelleen. Joskus näemme enemmän kun hidastamme.

2. Puheenvuoroina käytävä dialogi on työskentelymuoto jossa yksi puhuu kerrallaan. Puhe-esineellä puheenvuorojen vaihtumista voidaan selkeyttää ja rauhoittaa. Puhe-esineen haltijalla on oikeus tulla keskeytyksettä kuulluksi; muilla on mahdollisuus nauttia ja kuunnella. Puheenvuoroja hyödynnetään erityisesti aloituksen ja lopetuksen yhteydessä, mutta myös kun ryhmän tarvitsee hidastaa vauhtia tai kun ryhmä jämähtää paikoilleen ja halutaan antaa jokaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi. Esimerkiksi tarinankerrontaan puhe-esine soveltuu mainiosti. Puhe-esine antaa ajan ja tilan myös olla hiljaa sen aikaa kun puhe-esine on hallussa.

3. Avoin keskustelu on hyödyksi kun vuorovaikutusta halutaan ruokkia spontaaneilla reaktioilla, suorilla kommenteilla, täydentävillä kysymyksillä, uusilla ajatuksilla ja välittömillä mielipiteillä. Avoin keskustelu antaa tilaa hyväksyä muiden ajatuksia ja jatkaa näistä. Tämä mahdollistaa kollektiivisen luovuuden ja ajattelun tilan.

X. Piirin ulkopuolinen työskentely. Piiri voi olla keskeinen työmuoto, mutta ei välttämättä ainoa. Piirikeskustelun ohessa voi hyödyntää piirin ulkopuolella tapahtuvaa työskentelyä ja ajoittain organisoitua piirin rakenteista vapaana.

Piirityöskentelyyn liittyy lisäksi

 1. Läsnäolon fasilitointi vuorovaikuttumisen mahdollistamiseksi
 2. Vapauttavat rakenteet organisoitumisen ja itseohjautuvuuden tukemiseksi
 3. Tarkoitus ja kutsu merkityksellisyyden varmistamiseksi
 4. Piirin isännöinti ja vuorovaikutuksen fasilitointi
 5. Kolme piirin osaa
 6. Kolme vaihetta
 7. Kolme periaatetta
 8. Kolme sopimusta
 9. Kolme työmuotoa
 10. Kolme työkalua

Haluatko oppia lisää piirityöskentelystä. Tutustu näihin: 

 1. Dialogi piirityöskentelynä -valmennus ja
 2. Opas Piirityöskentelyyn (tilaa ilmainen Circle Work -opas)

IMG_0414