Fasilitointivalmennus, coaching ja organisaatiokonsultointi

Valmennamme fasilitoinnin filosofioita, periaatteita ja menetelmiä, joita hyödyntäen opitte itse saamaan enemmän aikaiseksi tekemällä vähemmän. Tarjoamme myös fasilitointiin, osallistavaan johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää henkilökohtaista konsultointia ja ohjausta. Olemme valmentaneet kaiken kokoisia ryhmiä ja todennäköisesti myös sinun toimialallasi ja erikoisosaamisalueellasi.

Valmennuksissa opit uusia tapoja organisoitua ja johtaa yhteistyötä. Opit fasilitoinnin ja ryhmätyöskentelyn perusteita sekä saat käsityksen fasilitoivan osallistavan johtamisen menetelmistä ja rakenteista. Opit keinoja kehittää ideoita yhdessä.

Fasilitointivalmennuksia eri elämäntilanteisiin

New Picture (9)

Valmennukset räätälöidään ryhmän tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Pohdimme sinulle tärkeitä kysymyksiä ja etsimme sinulle ja sidosryhmillesi sopivia vaihtoehtoja. Hyväksi koettujen valmennusmallien pohjalta räätälöidyt valmennukset kattavat vaativimmatkin fasilitointivalmennustarpeet.

Valmennukset toteutetaan ensisijaisesti rauhoittavissa ympäristöissä virittäytymisen ja asiaan keskittymisen mahdollistamiseksi. Valmennuksissa osallistujilla on mahdollisuus hiljentyä työn kiireiltä ja latautua sekä virittäytyä uusia haasteita varten. Usein osallistujat yöpyvät valmennuspaikalla mikä antaa aikaa reflektoida vertaisryhmässä havaintoja, kokemuksia ja tuntemuksiaa valmennuspäivien välillä.

Seuraavassa on kuvauksia räätälöitävistä valmennusmalleista

 1. OLYMPUS DIGITAL CAMERAFasilitoinnin alkeet – aloittelevalle fasilitaattorille
 2. Fasilitointivalmennus – kokeneille konsulteille ja johtajille
 3. Fasilitointitaitoja – valmentajille ja kouluttajille
 4. Fasilitaattorin keittokoulu – onnistuneen kokouksen kokkaamiseen
 5. Ryhmätyömenetelmiä – vaativiin tilanteisiin
 6. Hiljainen fasilitointi – rohkeille fasilitaattoreille
 7. Learning Village – vertaisoppimiskonsepti
 8. Art of Hosting – yhteistoiminnallinen oppimiskokemus

1. Fasilitoinnin alkeet – aloittelevalle fasilitaattorille

Tiimin vejäjille, esimiehille, johtajille, konsulteille, kehittäjille ja valmentajille. Tämä on kaksipäiväinen (n. 30h) tominnallinen sukellus yhteistoiminnan mahdollistavan kulttuurin ja periaatteiden maailmaan.

Päivä 1

• Mitä fasilitointi on ja mikä on fasilitaattorin rooli
• Fasilitoinnin periaatteet ja pelisäännöt
• Fasilitoinnin osa-alueet ja vaiheet
• Osallistumisen mahdollistavan toimintaympäristön sekä kulttuurin luominen ja ylläpitäminen
• Vaikuttava ja tehokas päätöksenteko sekä konsensuksen rakentaminen
• Erilaisuuden ja erimielisyyksien hyödyntäminen sekä konfliktien hallinta

Ilta 1
• Rauhoittuminen ja virkistyminen
• Reflektointifoorumi ja draamallisia interventioita fasilitoinnin maailmaan

Päivä 2
• Kokousten johtaminen
• Fasilitaattorin työkaluja ja menetelmiä
• Opitun soveltaminen omaan työhön

2. Fasilitointivalmennus  – kokeneille konsulteille ja johtajille

New Picture (14)Räätälöityjä yleisiä tai menetelmäkeskittyneitä valmennuksia fasilitaattoreille, kokeneille valmentajille ja johtajille, jotka haluavat oppia uusia johtamisstrategioita verkostoituneeseen maailmaan.

Esimerkiksi johtajien intresseissä voi olla organisaation viisauden hyödyntäminen strategisena kilpailutekijänä, kehittäjillä ja esimiehillä fasilitointi on ehkä työkalu arjen työhön ja valmentajia voi vuorostaan kiinnostaa oppimisen fasilitoiminen.

Päivä 1
• Kokousten johtamisen periaatteet
• Itsensä johtamisen periaatteet fasilitaattorina

Ilta 1
• Fasilitoitu arvokeskustelu ja kuuntelemaan hiljentyminen

Päivä 2
• Ryhmätyömenetelmäkenttään syventyminen
• Valikoitujen ryhmätyömentelmien kokemuksellinen opettelu

Ilta 2
• Osallistujien konsensuksessa fasilitoima rikastava dialogi-ilta

Päivä 3
• Osallistujien nykyiset ja tulevat haasteet
• Osaamisen jakaminen ja käytäntöön vieminen.

3. Fasilitointitaitoja – valmentajille ja kouluttajille

New Picture (6)

Opit miten fasilitoinnin keinoin voit saada enemmän aikaiseksi valmennusryhmän kanssa, samalla kun itse teet vähemmän. Opit selviämään fasilitoinnin avulla vaikeista tilanteista. Opit soveltamaan ryhmätyövälineitä ja tekniikoita omassa työssä ja ymmärtämään fasilitoinnin sovelluksia. Opit analysoimaan ryhmätyötilanteita sekä ylläpitämään rakentavaa oppimisympäristöä. Lisäksi opit itse suunnittelemaan eri tarkoituksiin ja tilanteisiin soveltuvia prosesseja ja menetelmiä.

Päivä 1

 • Mitä fasilitointi on
 • Mitä fasilitoiva valmentaminen on
 • Valmennusprosessin vaiheet fasilitaattorin näkökulmasta
 • Työkaluja ja ajatuksia valmennusprosessin eri vaiheisiin
 • Osallistumisen mahdollistavan toimintaympäristön sekä kulttuurin luominen ja ylläpitäminen
 • Erilaisuuden ja erimielisyyksien hyödyntäminen sekä konfliktien hallinta
 • Puuttumisen mallit ja periaatteet

Ilta 1

 • Fasilitoitu arvokeskustelu ja kuuntelemaan hiljentyminen

Päivä 2

 • Osallistujien kokemusten ja ajatusten jakaminen
 • Valmentajan fasilitointityökaluja ja -menetelmiä
 • Opitun soveltaminen omaan työhön

4. Fasilitaattorin kokkikoulu – onnistuneen kokouksen kokkaamiseen

Opettele mestarikokiksi. Valmennuksessa opit ryhmätyömenetelmien taustalla olevat periaatteet siten, että et ole enää riippuvainen valmiiden työkalujen ja menetelmien orjallisesta kopioimisesta. Opit analysoimaan eri ryhmätyötilanteita sekä joustavasti itse suunnittelemaan eri tarkoituksiin ja tilanteisiin soveltuvat prosessit ja menetelmät.

Päivä 1
• Mitä fasilitointi on?
• Tarvitseeko hyvä kokki keittokirjaa?
• Mitä lajeja fasilitaattori voi tarjoilla?
• Fasilitoinnin prosessin osat
• Mihin tilanteisiin voi fasilitointia tarjota?
• Fasilitointiprosessin suunnitteleminen
• Fasilitoidun tilaisuuden onnistumisen edellytykset
• Fasilitoinnin perusraaka-aineet

Ilta 1

• Fasilitoituja dynaamisia kohtaamisia keittiössä ja salissa
• Omavalmisteinen toiminnallinen juhlaillallinen fasilitaattorin koekeittiössä

Päivä 2
• Ryhmäkeiton valmistaminen annetuista aineksista
• Opitun soveltaminen omaan työhön
• Mihin reseptejä?

Valmennus toteutetaan 1800-luvun idyllisessä paanukattoisessa fasilitaattorin koekeittiössä.

Kurssimateriaalina on kuvakokoelmamuistio ja kaksi fasilitaattorin keittokirjaa.

5. Ryhmätyömenetelmiä – vaativiin tilanteisiin

New Picture (7)Valmennuksessa opit menetelmiä, prosesseja ja työkaluja, joiden avulla ryhmä saa enemmän aikaiseksi samalla, kun itse teet vähemmän. Opit miten fasilitoinnin avulla asiat saadaan elämään ja miten toteutetaan kokouksia joilla on merkitystä. Opit soveltamaan ryhmätyömenetelmiä omassa työssä sekä selviytymään hankalista tilanteista fasilitointitaidoilla.

Menetelmät soveltuvat erityisesti tilanteisiin joissa käsiteltävät asiat ovat monimutkaisia, tehtävät päätökset vaikeita ja ihmiset ehkä ymmärtävät ja priorisoivat asiat eri tavoin. Opit miten tulevaisuutta rakennetaan yhteisymmärryksessä hedelmällisesti pienten tai suurten ryhmien kanssa. Opit myös mallin fasilitoitujen tilaisuuksien myymiseen ja suunnitteluun.

Esimerkkejä menetelmistä, joihin tutustumme jos ryhmä niin valitsee
• Open Space Tekniikat – itseohjautuva menetelmä monimutkaisten asioiden käsittelyyn
• Työkonferenssisovellukset, kuten Future Search – yhteisymmärryksen rakentamiseen
• World Café, Gallery Walk ja vastaavat – tiedon jakamiseen ja yhdessä suunnitteluun
• Dynaaminen Fasilitointi – ristiriitojen ratkaisemiseen ja yhteistoiminnalliseen suunnitteluun
• Arvostavan ja Motivoivan haastattelun ryhmätyösovellukset – vastuun ottamisen mahdollistaminen
• Toimintapedagogiikkaa ja ekopsykologiaa soveltavat menetelmät – vaikeiden asioiden käsittelyyn
• Dialogimenetelmiä, interventiomalleja, energiatyökaluja, päätöksentekomenetelmiä, jne. – eri tilanteisiin ja tarkoituksiin.

Päivä 1
Fasilitoidun ryhmäprosessin suunnitteleminen ja myyminen
Ryhmän haasteet fasilitoidusti
Soveltuvia menetelmien maistelu

Ilta 1
Vapaata yhdessäoloa ja fasilitoituja dynaamisia kohtaamisia

Päivä 2
Opitun soveltaminen omaan työhön

Kurssimateriaalina on kuvakokoelmamuistio ja kolme menetelmäopasta.

6. Hiljainen fasilitointi – rohkeille fasilitaattoreille

New Picture (11)

Onko sinulla rohkeutta pysähtyä ja olla läsnä? Uskallatko kohdata itsesi ja omat unelmasi ja arvosi?

Saat mahdollisuuden kokea sellaisia asioita, joita valmennuksissa ei koeta. Saat mahdollisuuden olla tietoisesti läsnä. Saat mahdollisuuden virittäytyä ympäristössä joka saa sinut elämään. Saat mahdollisuuden hiljentyä ja latautua. Saat mahdollisuuden vertaisryhmässä jakaa mieltäsi painavia haasteita ja pysähtyä sinulle tärkeiden asioiden pariin. Ja ennen kaikkea saat olla niin kuin sinusta parhaalta tuntuu juuri sellaisena kuin olet.

Hiljaisen fasilitaattorin periaatteita

 1. Puhu omasta puolestasi, kuule muita
 2. Anna itsellesi oikeutus vaikuttua, vuorovaikuttua
 3. Älä auta ketään, ilman lupaa
 4. Jos et tiedä mitä olet tekemässä, niin älä ainakaan juokse, mutta tee jotain.
 5. Älä jätä ryhmää, ilman ryhmän lupaa tai selitystä
 6. Vaali ryhmän turvallisuutta ja yhteistä tilaa

Hiljaisen fasilitaattorin polkuNew Picture (17)

 1. Yhteistyö ja yhteisö
 2. Tietoisuus ja välittäminen
 3. Luonto ja terveys
 4. Onnellisuus ja rakkaus

Valmennus toteutetaan pienryhmissä luonnonläheisessä ympäristössä yhden tai useamman internaattijakson muodossa. Tilaisuus fasilitoidaan toimintapedagogiikan, ekopsykologian, tietoisen läsnäolon sekä hiljentymisdialogin periaatteita hyödyntäen ryhmän kanssa yhteisvastuullisesti itseohjautuvasti. Kurssimateriaalina on kaikki se mitä loppuelämäksesi valitset mukaan mielessäsi kantaa.

7. Learning Village – itsefasilitoitu oppimiskokemus

Learning Village on yhteistoimin toteutettu vahvasti itseohjautuva oppimistapahtuma.Tilaisuudet kestävät tyypillisesti 25 tunnista viikkoon.

1 eubdySYekBspBpcTeuweFQ.jpeg

Yhteinen tila ja riittävästi yhteistä aikaa sekä organisoitumista tukevat vapauttavat rakenteet mahdollistavat merkitykselliset kohtaamiset ja keskustelut. Jokainen vastaa itsestään, mutta jokainen vastaa myös yhteisestä tilasta ja ryhmän hyvinvoinnista. Kyläläiset yhteistoimin hoitavat käytännönasioita sekä isännöivät oppimisprosessia. Ihmiset jakavat tarinoitaan ja reflektoivat ajatuksia ja kokemuksia. Suhde itseemme ja omiin ajatuksiimme vahvistuu samalla kun meillä on mahdollisuus vahvistaa suhdetta ympärillämme oleviin ihmisiin.

systemic-lv

Learning Village on tyypillisesti vertaisten kohtaamispaikka, jossa vertaissparraus ja yhdessä ajattelu kukoistavat. Vaikka prosessia tai sisältöä ei ole ennalta ohjelmoitu, niin yhteiset merkitykset ja päämäärät luovat selkeät raamit yhdessä oppimiselle. Yhdistävä tekijä voi olla organisaatio tai yhteisö, koulukunta tai johtamisfilosfia, ammattikunta tai tehtäväkentä, päämäärä tai visio.

cube-circle.jpg

Lounaasta lounaaseen – 25h Learning Village

Organisaatiokontekstissa suosittuja ovat ollet lounaasta lounaasen (25h) vertaisoppimiskokemukset, joissa osallistujat vetäytyvät vuorokaudeksi yhteisen kysymyksen äärelle. Kerta toisensa jälkeen on uskomatonta nähdä miten paljon yhdessä vuorokaudessa voi tapahtua ihmisten välillä ja sisällä.

bells-dialogue.jpg

Pitkäkestoinen Learning Village

Esimerkkinä pidempikestoisesta tilaisuudesta on Learning Village Sveaborg, joka on osallistavan johtamisen toimijoiden viikon mittainen oppimisprosessi Suomenlinnassa. Tilaisuuksiin on otettu 60 osallistavan johtamisen entusiastia. Osallistujia on tyypillisesti ollut noin 20 maasta ja kuudesta eri maanosasta, joten prosessit ovat olleet kansainvälisiä. Näennäisestä monikulttuurisuudesta huolimatta yhteinen käsitys johtajuudesta on synnyttänyt vahvan samankaltaisuuden tunteen ja ihmisten kytkeytymisen toisiinsa nopeasti hyvin syvällisellä tasolla. Kyläläiset ovat eläneet ja oppineet yhtenä heimona.

2015-03-30 10.31.47.jpg

8. Art of Hosting – yhteistoiminnallinen oppimiskokemus

Mitä on Art of Hosting

Art of Hosting on globaali yhteisö, jonka jäsenet käyttävät osallistavia muutosprosesseja, metodeja ja työkaluja, joiden avulla ryhmät ja tiimit voivat syventyä merkityksellisiin keskusteluihin, löytää tarkoituksenmukaista yhteistyötä ja synnyttää yhteistä hyvää.

Art of Hosting valmennukset toteutetaan yhteistyönä Art of Hosting yhteisön jäsenten kanssa. Valmennuksissa ei ole perinteisiä osallistujia, vaan kaikki mukana olijat saavat mahdollisuuden olla mukana aktivistin roolissa yhdessä toteuttamassa prosessia. Tyypillisesti vastuuvalmentajia AOH tilaisuudessa on kuudesta tusinaan, joidenka pääasiallisena tehtävänä on olla taustalla tukena ja pysyä pois jaloista.

IMG_0179_14152507994_l

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kolmen päivän aikana työskentelemme, demonstroimme, harjoittelemme ja tutkimme osallistavia tapoja organisoitua tekemään yhteistyötä. Kokemuksellisesti tutkimme miten vaihtoehtoisia tapoja organisoitua voidaan käyttää pohjana osallistavalle johtamiselle ja oppimiselle ryhmissä, tiimeissä, yhteisöissä ja organisaatioissa.

Opimme isännöimään merkityksellisiä keskusteluja. Merkityksellisten keskustelujen sytyttäminen ja hoivaaminen on johtajuuden ydintaito, joka johtaa merkittäviin muutoksiin sekä yksilö- että yhteisötasoilla.

Tilaisuudessa sinulla halutessasi mahdollisuus työstää omia kehityshaasteita ja projekteja, mahdollisuus tavata nykyisiä ja tulevia ystäviä sekä tila oppia ja työskennellä yhdessä.

Tilaisuus tarjoaa

 • Fasilitoinnin ja isännöinnin tutkimista johtajuuden ydintaitona
 • Työkaluja ja käytäntöjä, teoriaa ja tarinoita jotka tukevat ihmisten osallistumista tapaamisissa, projekteissa, koulutuksessa ja päätöksissä
 • Mahdollisuuden liittyä muiden oppijoiden ja harjottajien verkostoon, jotka kannustavat uusien taitojesi käytössä

Voit oppia

 • Suunnittelemaan ja johtamaan merkityksellisiä keskusteja ja tapaamisia, joiden tuloksena on selkeämpää ajattelua, älykkäitä päätöksiä ja ryhmän yhteisymmärrystä
 • Sytyttämään interaktiivisia prosesseja herättämään tuoretta ajattelua, luomaan luottamusta ja jaettua sitoutumista järkevään toimintaan
 • Perusorganisointikuvioita, jotka kutsuvat esiin huomattavia muutoksia elämässämme ja työskentelyssämme
 • Kasvattamaan kykyäsi antaa positiivinen vaikutus johtajana, organisoijana, päällikkönä  ja työntekijänä

Tutustumme ja opimme käyttämään seuraavia tekniikoita:

 • World Café
 • Open Space
 • Appreciative Inquiry – Arvostava lähestyminen
 • Storytelling – Tarinankerronta
 • Circle Practice – keskustelupiiri
 • Chaordic Stepping Stones – chaos+order=chaordic
 • 5 Breaths of Design
 • Harvesting – keskustelujen sisällön kokoaminen ja dokumentointi

aoh_visualisointi_pieni_fixedKuvasta kiitokset Tiina Hoskarille ja Maija Kotamäelle

Mitä voi nousta esiin

 • Syvää oppimista
 • Vaikuttavia kysymyksiä
 • Sitoututtavia strategioita
 • Rohkeaa toimintaa
 • Rohkeutta ja inspiraatiota
 • Tuki- ja harjoitusryhmiä

Lisätietoja Art of Hosting verkostosta
http://www.artofhosting.org

Valmennusprosessien vastuuvalmentaja

New Picture (8)Tilaisuuksien onnistumisesta vastaa Jan-Erik Tarpila tarvittaessa yhteistyössä muiden seniorifasilitaattoreiden kanssa. Jan-Erik on sertifioitu kansainvälinen ammattifasilitaattori (CPF) ja Suomen Fasilitaattorit ry:n perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja.

Jan-Erik on ollut mukana fasilitoinnin tutkimuksessa ja valmennuksessa vuodesta 1995, jonka lisäksi hän on soveltanut fasilitointia strategia- ja kehittämiskonsultoinnin yhteydessä eri toimialoilla.

Hän on alkujaan erikoistunut yritysstrategiaan teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden osastolla ja myöhemmin jatko-opinnoissa ja tutkimustyössä toimintajärjestelmien kehittämisen sekä työpsykologiaan ja johtamiseen. Lisäksi Jan-Erik on muiden opintojen myötä työskennellyt liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, toimintapedagogiikan, seikkailukasvatuksen, luonto-ja eräopastuksen sekä maastobiologian parissa.

Lisätiedot
www.tarpila.com

Yhteystiedot
Jan-Erik Tarpila
gsm 040 514 2335
jan-erik@tarpila.com