Future Search on menetelmä, prosessi ja filosofia SUUNNITTELUKOKOUSTEN toteuttamiseksi. Menetelmää käyttävät yhteisöt ja yritykset ympäri maailman sosiaaliseen, teknologiseen ja taloudelliseen suunnitteluun. Menetelmän avulla suuret heterogeeniset ryhmät voivat 1) hyväksyä yhteisen mission, 2) ottaa vastuun toiminnasta ja 3) organisoitua toimeenpanoa varten – ja kaikki tämä vain kahdessa ja puolessa päivässä tai 16 tunnissa.

Future Search saattaa samaan keskusteluun ne joilla on päätäntävaltaa, voimavarat, asiantuntemusta, tietoa tai saatavaa. Ihmiset jakavat kertomuksia menneisyydestään, nykyisyydestään ja tulevaisuuden toiveistaan. Dialogin avulla he löytävät yhteisymmärryksen ja vasta sitten he tekevät toimintasuunnitelmia.

Future Search menetelmän sovelluksia

Menetelmä mahdollistaa sellaisten projektien toteuttamisen, joita ihmiset eivät aikaisemmin pitäneet mahdollisina. IKEA esimerkiksi suunnitteli 10.000 tuotteen maailmanlaajuisen jakelujärjestelmän uusiksi yhdessä kokouksessa. UNICEF, YK:n lastenjärjestö, käytti Future Search menetelmää tuhansien lapsisotilaiden aseistariisumiseen sekä lasten mukaan ottamiseksi koulujen ja sairaaloiden jälleenrakentamistyöhön sodan repimässä Etelä-Sudanissa.

Future Searchiä on käytetty myös sairaaloissa, kouluissa, opistoissa, korkea-kouluissa sekä kylätoimikunnissa, kuntasuunnittelussa ja kaiken kokoisissa kaupungeissa ja monenlaisissa muissa yhteisöissä ympäri maailman. Lisää esimerkkejä: www.futuresearch.net

New Picture (15)Future Search Ohjelma

Future Search koostuu neljästä tai viidestä puolenpäivän tilaisuudesta jotka suositellaan pidettäväksi kolmen peräkkäisen päivän aikana.

Päivä 1
Tutustuminen ihmisiin, prosessiin ja ohjelmaan
Tehtävä 1–Menneisyys
Tehtävä 2–Nykyisyys ja ulkoiset trendit

Päivä 2
Tehtävä 2 jatkuu–Sidosryhmien reflektiot ulkoisista trendeistä
Tehtävä 2 jatkuu–Nykyisyys, omat toimintamme ja vastuu tekemisistämme
Tehtävä 3–Ihannetulevaisuus
Tehtävä 4–Yhteiset lähtökohdat

Päivä 3
Tehtävä 4 jatkuu–Vahvistetaan yhteiset lähtökohdat
Tehtävä 5–Toiminnan suunnittelu
Yhteenveto ja lounas