Oletko joskus osallistunut kokoukseen, jossa et ole ollut erityisen kiinnostunut kaikista käsiteltävistä aiheista? Oletko koskaan vetänyt itse kokousta, jossa kaikki kokouksen osallistujat eivät ole olleet kiinnostuneita tärkeäksi kokemastasi aiheesta? Onko sinusta joskus tuntunut, että on asioita joita ei koskaan käsitellä koska ne ovat liian ”vähäpätöisiä” tai koska ne ovat niin sanottuja ”puhumattomia asioita” joita ei vain käsitellä? Onko sinusta koskaan tuntunut, että aikaa ei ole ollut riittävästi jonkun tärkeän asian käsittelyä varten tai, että jonkun asian ympärillä on käyty keskustelua pidempään kuin mitä tarvitsisi? Onko sinusta tuntunut, että et ole saanut riittävästi aikaa keskustella juuri niiden ihmisten kanssa keiden kanssa koet, että olisi tärkeä keskustella. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin kaikkiin näihin huoliin Open Space työskentely tuo ratkaisun.

New Picture (6)

Menetelmä

Open Space on menetelmä ja filosofia erilaisten kokoontumisten toteuttamiseksi. Open Space mahdollistaa ihmisten innostuksen hyödyntämisen ja antaa ihmisille mahdollisuuden ottaa vastuuta ja vaikuttaa. Open Space alkaa ilman muodollista työjärjestystä. Kokoontumisen tarkoitus ja teema ohjaavat kokouksen työjärjestyksen rakentumista ja ihmisten energian suuntautumista.

Sovellukset

Open Space soveltuu erityisen hyvin tärkeiden, kiireellisten ja monimutkaisten asioiden käsittelyyn. Open Space on menetelmänä erittäin joustava ja soveltuu viiden ihmisen kokouksista tuhansien ihmisten kokousten toteuttamiseen. Menetelmää käytetään muun muassa seuraavanlaisten ryhmätilanteiden rakenteena:

  • vuorovaikutteiset konferenssit,
  • verkostotapaamiset,
  • suunnittelukokoukset,
  • osaamisen jakaminen sekä
  • organisaatioretriitit.

Yksi laki ja viisi periaatetta

Open Space kokousten toimivuus ja itseohjautuvuus perustuu ”kahden jalan lakiin”, eli annetaan ihmisille mahdollisuus osallistua niihin keskusteluihin joihin heillä on intohimoa, niihin keskusteluihin joista he itse saavat jotain tai joissa he itse voivat tuotta lisäarvoa. Kaikilla on mahdollisuus tuoda tärkeäksi kokemansa aiheet työjärjestykseen ja saada käsiteltäväksi kaikki tärkeäksi katsoamansa asiat sopivaksi katsomassaan laajuudessa, edellyttäen, että nostavat asiat käsiteltäväksi.

Toimintaa ohjaa seuraavat yleiset periaatteet ja yksi laki

1) Kuka tuleekin on se oikea henkilö!
2) Mitä tapahtuukin, on mitä tulee tapahtua!
3) Milloin se alkaakin, niin on oikea aika aloittaa!
4) Kun se on ohi, se on ohi!
5) Missä se tapahtuukin, on oikea paikka!

§ Kahden jalan laki §

New Picture (18)

Roolit
a) Isäntä
b) Osallistuja
c) Mehiläiset
d) Perhoset
e) Kirahvit

Katso myös