New Picture (3)Tuomme, kehitämme ja hyödynnämme toimivaksi koettuja fasilitointimalleja, ryhmätyömentelmiä ja ryhmäprosesseja sekä erilaisia dialogisia ja toimintapedagogisia lähestymistapoja.

Esimerkkejä käyttämistämme työkaluista:

 • Future Search ja työkonferenssimenetelmäsovellukset,
 • Open Space Technology, Open Dialog, Open Café
 • Sosiaaliset simulaatiot, Prosessisimulaatiot, Prosessimessut, Prosessikävelyt, Mallinnuspajat
 • Kahvilatyöskentely – World Café, Knowledge Café, Learning, Wisdom, Dynamic, Community Café… ja muut ristipölytykseen ja pienryhmäkeskusteluja hyödyntävät sovellukset
 • Dynaaminen Fasilitointi, Vaihtoehtoja synnyttävä keskustelu, Wisdom Council
 • Appreciative Inquiry – arvostava haastattelu,
 • Ratkaisu ja Voimavarasuuntautunut konsensustyöskentely,
 • Perinteiset 6Sigma-, laatu-, prosessi- ja strategiatyökalut,
 • Draamalliset mentelmät,
 • Earth Culture Practices ja Ekopsykologiset työotteet,
 • Vuorovaikutteinen Toimintapedagogiikka sekä
 • Dialogiset Työyhteisöretriitit.
Mainokset