OpenSpace_grouplogoSeuraava kuvaus fasilitoinnin tasoista auttaa sinua tunnistamaan mistä näkökulmasta itse tarkastelet fasilitointia. Fasilitoinnin systeemisyys, vuorovaikutuksen tärkeys sekä prosessien kompleksisuus kasvavat ylemmillä tasoilla. Katso myös fasilitoinnin koulukunnat.

N/A – Luennointi, konsultointi, manageeraus, manipulointi
Fokus sisällössä, ei prosessissa; kontrollointi ja yhdensuuntainen vaikuttaminen, yksilökeskeisyys.

0 – Työkalut
Voidaan käyttää ihmisten vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan tukena, mutta voidaan myös käyttää muissa yhteyksissä yksin tai ryhmässä. Esimerkiksi virtuaaliset ja fyysiset luovuus-, mallinnus-, laatu-, analysointi- ja viestintätyökalut.

1 – Ryhmätyöskentely
Tehtäväorientoituneen yhdessä työskentelyn tukeminen

2 – Ongelmanratkaisu, luova työ ja päätöksenteko
Toimintaprosesseja ja yhteistoiminnan tukemista

3 – Yhdessä oppiminen ja ajatteleminen
Erilaisuuden ja monimuotisuuden johtaminen, yhdessä oppimisen tilan ja prosessin ylläpitäminen

4 – Vuorovaikutus ja yhteistoiminta
Vuorovaikutuksen muotoilu, vuorovaikuttumisen tukeminen, turvallisuuden ja luottamuksen fasilitointi, suhteiden rakentamista, deliberatiivisuus

5 – Toimintakykyiset oppivat ihmisjärjestelmät
Systeemien vuorovaikutus, ihmisten ja ryhmien potentiaalin vapauttaminen, kompleksisuus ja pirulliset ongelmat, syvällisten kulttuurimuutosten mahdollistaminen

6 – Itseohjautuvat oppivat ja sopeutuvat ihmisjärjestelmät
Energisoivat ja vapauttavat rakenteet, mukautuvat ”elävät” ihmisjärjestelmät, älykkäät oppivat organisaatiot, onnellisten sattumien mahdollistaminen, kimmoisat vuorovaikutusorganisaatiot, yhteisöt ja yhteiskunnat.

Jatka lukemista tutustumalla fasilitoinnin koulukuntiin.

lwos