Fasilitointi tarkoittaa yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Fasilitointi sanan alkuperä on latinankielen sanassa ’facil’, joka tarkoittaa helppoa. Fasilitointi tarkoittaa suppeassa merkityksessä kokousten suunnittelua ja johtamista. Laajemmassa merkityksessä fasiliointi tarkoittaa ihmisjärjestelmiin vaikuttamista yleisellä tasolla. Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. Fasilitaattori ”opettaa kalastamaan”, eli hän auttaa ihmisiä tekemään sen itse. Kun fasilitoiva johtaja johtaa ihmisiä ihmiset toteavat: ”me teimme sen itse!”

Fasilitoinnissa huomion keskipiste ei ole sisällössä vaan keskeistä on varmistaa ryhmän toimintaedellytykset ja auttaa ryhmää saavuttamaan päämääränsä. Fasilitoinnissa voi erottaa kokouksen prosessi ja sisältö.

  • Sisältö (mitä) = kokouksen ideat, ehdotukset ja päätökset
  • Prosessi (miten) = miten ihmiset työskentelevät yhdessä

Se miten itse kukin määrittele fasilitoinnin kertoo enemmän itsestämme ja asiayhteydestä, kuin fasilitoinnista sen moninaisuudessaan. Johtamiskäsitykset, tilanne ja ympäristö vaikuttavat siihen miten fasilitointia hyödynnetään ja minkälaisena se näyttäytyy. Tutustu fasilitoinnin tasoihin pohtiaksesi mistä näkökulmasta itse tarkastelet fasilitointia.

coscircle