Ryhmäprosessien fasilitointi

Fasilitointi Areena auttaa toteuttamaan kokouksia joilla merkitystä. Suunnittelemme ja toteutamme johtamiseen, kehittämistyöhön sekä oppimisen ja verkostoitumiseen liittyviä prosesseja pienille ja suurille ryhmille.

Konsultointi ja kehittämispalvelut

Toteutamme lisäksi fasilitointiin, johtamiseen ja kehittämistyöhön liittyvää konsultointia, kuten yhteistoimintaprosessien ja yhteistyön suunnittelua, johtamiskulttuurin ja johtamisjärjestelmien kehittämistä, vuorovaikutuksen muotoilua, jne.

Esimerkkejä kokouksista ja kokoontumisista

  1. tulevaisuuden ja strategian suunnittelukokoukset,
  2. projektien kick-off tilaisuudet,
  3. ryhmä- ja verkostopaamiset sekä sidosryhmien vuoropuheluretriittit,
  4. organisaation, prosessien ja liiketoiminnan kehittämistyöpajat,
  5. osaamisen jakaminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen,
  6. muutos- ja liiketoiminnan suunnittelutyöpajat,
  7. ongelmanratkaisu sekä konfliktien hallinta,
  8. innovaatiotoiminta ja esimerkiksi tuotekehityspajat,
  9. suunnittelu-, arviointi- ja seurantakokoukset asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
  10. vertaissparrausretriitit ja oman mielen johtamisen valmennuspajat.

Kokousten johtaminen

paja1-ajatuksia seinällä3Hyödynnämme periaatetteita, jotka ovat syntyneet vuosien saatossa kun olemme ohjanneet kokouksia useissa eri kulttuureissa. Osoitamme sinulle kuinka voit saada aikaan enemmän vähemmällä ja miten helppoa kokousten kehittäminen voi olla.

Kaksi trendiä tekevät kokousten johtamisesta yhä haasteellisempaa. Ensinnäkin, osallistujat ovat yhä erilaisempia mitä tulee työtehtäviin, koulutukseen, kulttuuriin, ikään, sukupuoleen, jne. Toiseksi, ihmiset työskentelevät yhä laajempien ja monimutkaisempien kokonaisuuksien kanssa.

Nämä asiat ovat saaneet meidät hylkäämään monia kokousteknisiä menetelmiä, joita aikaisemmin pidimme välttämättöminä. Nykyään käytämme menetelmiä, jotka sallivat ihmisten työstää ja jakaa omia kokemuksiaan, maailmankatsomustaan ja hyödyntää sisäistä motivaatiotaan, ennemmin kuin että yritämme pakottaa heidät painimaan länsimaisten konsulttimallien mukaisesti määrämuotoisen tavoitteiden ja prioriteettien asettelun sekä toimenpidesuunnitelmien kanssa.

paja2-DSCN7880