The World Café

Kahilatyöskentely on keskusteluun perustuva menetelmä, jonka voima on eri pöydissä tapahtuvien keskustelujen sisältöjen ja löydösten tehokkaassa kierrättämisessä. Ajatukset ja ideat ristipölyttyvät hyvin nopeasti ja tehokkaasti, mikä mahdollistaa ryhmän kollektiivisen viisauden ja luovuuden hyödyntämisen.

Kahvilatyöskentely pähkinänkuoressa

Kahvilatyöskentelyssä keskustelua käydään tyypillisesti neljän tai viiden hengen pöytäryhmissä. Pöytäryhmät keskustelevat annetusta aiheesta tai kysymyksestä. Pöytäryhmät kirjaavat keskustelunsa hedelmiä pöytäliinoille. Ajoittain osallistujat vaihtavat pöytiä. Pöytään jää yksi henkilö toivottamaan seuraavat tulijat tervetulleiksi ja lyhyesti kuvaamaan aikaisempaa keskustelua apunaan pöytäliinaan tehdyt kirjaukset ja piirrokset. Luonnollisen keskusteluilmapiirin tukemiseksi voi luoda kahvilamaisen tunnelman järjestelyillä. Osallistumisen ja rakentavan keskustelun tukemiseksi voidaan sopia keskustelun periaatteista ja muodollisuuksista. Keskustelu voi myös olla kahvilakeskustelulle luontaista täysin vapaata ja itseohjautuvaa.

Kahvilatyöskentelyn organisoiminen ja fasilitointi ei ole vaikeaa. Kahvilatyöskentely on joustava ja sopeutuva tapa auttaa ryhmiä pääsemään yhteiseen keskusteluun. Periaatteista on hyötyä kahvilakeskusteluja suunnitellessasi, mutta käytännössä oma luovuutesi vain on rajana sille minkälaisia kahvilakeskusteluja synnytät.

Kahvilatyöskentelyn monet kasvot

Menetelmä on useimmille tuttu, mutta kuitenkin moninaisuudessaan vieras. Kahvilakeskusteluja voi rakenteita, ihmisten kiertoa ja kysymysten käyttöä varioimalla räätälöidä helposti eri tavoin palvelemaan eri tarkoituksia.

Tilan valinta voi mahdollistaa kahvilakeskustelujen käytön yllättävissäkin ympäristöissä ja tilanteissa. Kahvilakeskusteluja voi toteuttaa esimerkiksi bussissa, käytävillä, kaduilla, autoissa työmatkalla, kanooteissa melontaretkellä tai vaikka puistossa firman kesäretkellä.

Parhaimmillaan kahvilatyöskentely auttaa jakamaan tietoa ja ideoita sekä synnyttämään yhteistä näkemystä. Päätöksentekoon tai konkreettiseen tulevaisuuden suunnitteluun menetelmä sopii huonommin.

Variaatiosta ja käyttötarkoituksesta riippuen kahvilakeskusteluja kutsutaan esimerkiksi seuraavilla nimillä: Learning Café, Knowledge Café, Wisdom Café, Dynamic Teaming, Treasure Hunt, Rotating Teams, Conversation Café tai Community Café. Läheisiä menetelmiä ovat myös ristipölytysmessut, galleriakävelyt (Gallery Walk) ja ryhmämessut. Yleensä kahvilatyöskentely nimetään tarkoituksen mukaan, kuten esimerkiksi: Action, Strategy, Culture, Future, jne. Café.

World Café juuret

Kahvilatyöskentely on saanut alkunsa 1995 kun Juanita Brown ja David Isaacs olivat kutsuneet ihmisiä kotiinsa piirikeskusteluun. Sateen yllättäessä ryhmä organisoitui pienryhmiin jatkamaan keskustelua. Ryhmät kirjasivat keskustelun hedelmiä pöytäliinoille. Ajoittain työskentely keskeytettiin ja ihmiset vaihtoivat keskusteluryhmiä kierrättääkseen ideoita ja ajatuksia. Näin oli luotu uusi sosiaalinen innovaatio joka levisi nopeasti ympäri maailman.

Lisätietoja kahvilatyöskentelystä

World Café. A quick reference guide for putting conversations to work:
http://www.theworldcafe.com/pdfs/cafetogo.pdf

Slocum, Nikki. Participatory Methods Toolkit: A Practitioner’s Manual Section: ”Method: The World Café”:
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/EN/PUB_1540_Toolkit_13_WorldCafe.pdf

The World Café Community Foundation:
http://www.theworldcafe.com/method.html

The World Café Community:
http://www.theworldcafecommunity.org

The World Café @ Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Cafe

Haluatko oppia lisää kahvilatyöskentelystä

  1. Fasilitointivalmennuksissa opit käytännön tasolla kahvilatyöskentelyn eri  muotoja.
  2. Tilaa ilmainen kahvilatyöskentelyn opas.