Dynaaminen fasilitointi on työskentelytapa joka hyödyntää ryhmän energiaa kahlitsematta ajattelua ennalta määritellyllä työjärjestyksellä tai suorittamisen pakolla. Kun vapaudumme hetkeksi tarpeesta tehdä päätöksiä, mahdollistamme luovan vaihtoehtojen synnyttämisen ilman analyyttistä ja kriittistä vuorovaikutusta. Työskentely perustuu kilpailun ja vastakkainasettelun sijaan yhteistyöhön ja eri näkökulmien näkyväksi tekemiseen.

Dynaaminen fasilitointi on nopea tapa synnyttää laadukkaita ratkaisuvaihtoehtoja erilaisten ja ristiriitaisten näkemysten vallitessa eri näkökulmia edustavien osapuolten yhteistyönä. Työskentely mahdollistaa jokaisen yksilön osaamisen hyödyntämisen samalla kun lopputulos ei ole riippuvainen yksittäisistä yksilöistä. Keskustelu mahdollistaa kokonaisuuden kannalta hyvien valintojen synnyttämisen yhteisymmärryksessä.

Kokonaiskuvan muodostuminen

Loogiseen ajatteluun ja kontrolliin perustuva työskentely ja perinteinen päätöksenteko rajoittavat kykyä ajatella rakentavasti yhdessä. Kontrolliin perustuvassa työskentelyssä vältetään tyypillisesti mahdottomilta vaikuttavia kysymyksiä, tunteiden käsittelyä sekä haasteita, jotka ovat oman asiantuntijuuden ja vastuurajojen ulkopuolella. DF:n vaihtoehtoja synnyttävä keskustelu antaa  mahdollisuuden käsitellä ihmisille tärkeitä kysymyksiä siitä riippumatta miten haastavia ne ovat.

Työskentely auttaa tekemään yhteisen todellisuuden ja ajattelun kaikille näkyväksi. Jokaisella on oma osuutensa kokonaisuudesta, aivan kuin palapelin rakentamisessa. Jokainen voi aloittaa rakentamaan kokonaisuutta omasta kulmasta tai viitekehyksestä; tästä huolimatta palapelistä syntyy lopuksi yhtenäinen kokonaisuus. Energia käytetään erimielisyyksien ratkaisemin sijaan palapelin kokoamiseen.


Ajattelun tasot - Dynaaminen fasilitointi

Miten DF eroaa muista lähestymistavoista

Dynaamisen fasilitoinnin vaihtoehtojen synnyttämisen kauneus piilee siinä ristiriitaisuudessa, että päätöksenteosta pidättäytyminen auttaa synnyttämään kokonaisuuden kannalta luovia ja rakentavia ratkaisuja. DF poikkeaa monesta muusta päätöksentekomenetelmästä monella tavalla.

 • Jokaisen mielipidettä arvostetaan ja jokaisen näkemykset ovat prosessin kannalta yhtä lailla tiedostettavia asioita jotka kaikki kirjataan näkyviin.
 • Ihmiset voivat olla päätöksentekoprosessissa eri vaiheissa ilman, että tämä häiritsee prosessia. Yhdellä voi olla jo mielessään valmis ratkaisu, toinen haluaa ymmärtää mistä on kyse ja kolmas haluaisi miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. DF:ssä kaikki pystyvät olemaan samaan aikaan samassa keskustelussa tästä huolimatta.
 • Erilaisuus ja erimielisyys eivät ole ongelmia jotka tulisi heti ratkaista. Keskustelussa vastakkainasettelut nähdään positiivisena ilmiönä, jotka lisäävät ymmärrystä kokonaisuudesta ja jotka tehdään näkyväksi.
 • Tavoitteena ei ole kompromissien tai sovittelevien ratkaisujen löytäminen. Tavoitteena on synnyttää kokonaisuuden kannalta hyviä vaihtoehtoja, sellaisia jotka kaikki näkevät hyvinä ja hyväksyttävinä.
 • Valintojen hyvyyttä ei voi arvioida ymmärtämättä prosessia jossa ne ovat syntyneet. Laadukas prosessi mahdollistaa kokonaisuuden kannalta hyvien vaihtoehtojen syntymisen.

Mihin DF soveltuu

DF soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun aihe on:

 • haastava, monimutkainen, laaja ja monia sidosryhmiä koskettava,
 • erimielisyyttä osapuolissa herättävä,
 • osapuolille merkityksellinen ja sillä on pitkäaikaisvaikutuksia ihmisten elämään ja ympäristöön ja
 • kun aihe edellyttää ihmisiltä taloudellisia uhrauksia, kompromisseja tai muutoksia käyttäytymisessä.
Dynaaminen fasilitointi - vaiheet

Haluatko oppia lisää dynaamisesta fasilitoinnista? Tutustu näihin:

 1. Dynaaminen fasilitointi -valmennus
 2. Dynaamisen fasilitoinnin opas (tilattavissa ilmaiseksi: jan-erik@tarpila.com).

Voit ladata ilmaisen Kaupunkilaisten raati -käsikirjan. Käsikirjassa voit tutustua miten dynaamista fasilitointia on hyödynnetty Kaupunkilaisten raadin työmutona.